ข่าวสาร

ข้อมูล

• อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด
• อสม. ดีเด่นระดับเขต
• อสม. ดีเด่นระดับภาค

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เมนูผู้ดูแลระบบ

สถิติการเข้าชม

  • ออนไลน์ 1 คน
  • วันนี้ 6 คน
  • เดือนนี้ 13 คน
  • ปีนี้ 2773 คน
  • ทั้งหมด 28415 คน
Untitled Document
หน้าหลัก -> อสม. ดีเด่น
 อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2554
สาขา การดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน
ชื่อ  นายอำคา สกุล  รัตนวัน
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 7/1 ม.2 บ.กะเลงเวก ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์
โทรศัพท์ 0870098128
ผลงาน

สาขา การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ชื่อ  นางบำเพ็ญ สกุล  สิงห์ลี
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 97/1 หมู่ 16 บ.โคกดงยาง ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
โทรศัพท์ 0862479801
ผลงาน

สาขา การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ชื่อ  นายสุดทวี สกุล  ทองอ้ม
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 139 หมูที่ 12 บ.หม่อนไหมพัฒนา ต.แจนแวน อ.ศรีณรค์ จ.สุรินทร์
โทรศัพท์ .....
ผลงาน

สาขา การบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
ชื่อ  นายรัตน์ สกุล  เหล่าสกุล
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 60 หมู่ 5 บ.โคกสะอาด ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์
โทรศัพท์ .....
ผลงาน

สาขา การแพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
ชื่อ  นางอัมพร สกุล  ชูวา
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 51/1 หมู่ที่ 5 บ.ผึ้ง ต.บุฤาษี อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
โทรศัพท์ 0810724669
ผลงาน

สาขา การคุ้มครองผู้บริโภค
ชื่อ  นางอาด สกุล  นาลอย
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 11 บ.หนองแมว ต.โนน อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
โทรศัพท์ 0870472058
ผลงาน

สาขา การดำเนินงานเอดส์ในชุมชน
ชื่อ  นางนารี สกุล  วรรณศรี
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 166 หมู่ที่ 7 บ.เลิศอรุณ ต.ทับทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์
โทรศัพท์ 0859615699
ผลงาน

สาขา การส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อ  นางสงบ สกุล  พิศวง
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 363/3-5 หมู่ที่ 1 บ.ขวาว ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
โทรศัพท์ 0854129427
ผลงาน

สาขา การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อ  นางนันทา สกุล  บุญจวบ
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 1/1 หมู่ที่ 9 บ.โคกสะอาด ต.โชกเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
โทรศัพท์ 0872413429
ผลงาน

สาขา การจัดการสุขภาพชุมชน
ชื่อ  นางสังวาลย์ สกุล  สายบุตร
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 13 หมูที่ 6 บ.แบกจาน ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
โทรศัพท์ .......
ผลงาน

สาขา อสม.นมแม่-สายใยรักแห่งครอบครัว
ชื่อ  นางรัชนี สกุล  เครือนิล
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 3/2 หมู่ที่ 15 บ.ผือ ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
โทรศัพท์ 0823720589
ผลงาน

สำรวจความพึงพอใจในการใช้เว็ปไซด์

 ดูผลโหวต
งานสุขภาพภาคประชาชน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ. กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทรศัพท์ 044-581402 ต่อ 121 122