หน้าหลัก   |   เข้าสู่เว็บไซต์เก่า   |   เข้าสู่ระบบ   

  หน้าหลัก หลักสูตรการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ ปี 2556


  ไฟล์เอกสารที่แนบ : | การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ.pdf | หลักสูตรการอบรม_อสม.ปี56(เพิ่มเติม).pdf

 

หลักสูตรการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ 
สาขาการส่งเสริมสุขภาพด้านทันตสุขภาพ ปีพุทธศักราช 2556

 

- หลักสูตรการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ สาขาการส่งเสริมสุขภาพด้านทันตสุขภาพ ปีพุทธศักราช 2556 (เพิ่มเติม)
- การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
- ครอบครัวสุขภาพฟันดี1
- ครอบครัวสุขภาพฟันดี2
- คู่มือตรวจรอยโรคในช่องปาก
- คู่มืออสม.เฝ้าระวังเด็กปฐมวัย
- แผ่นพับตรวจฟันลูกเดือนละครั้ง
- ลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรกสำหรับผู้ปกครอง

 

 

  โพสโดย : admin วันที่ 2013-03-18 อ่าน 1259
© copyright 2013 งานสุขภาพภาคประชาชน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์