หน้าหลัก   |   เข้าสู่เว็บไซต์เก่า   |   เข้าสู่ระบบ   
 
จังหวัดสุรินทร์ ให้ อสม.ร่วมปฏิบัติงานในด่านตรวจ ช่วงสงกรานต์ ปี 2557

                 ด้วย คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗ จังหวัดสุรินทร์  ได้มอบหมายและขอความร่วมมือให้ อสม.ร่วมปฏิบัติงานในด่านตรวจ เพื่อเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุจราจร ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๗ เมษายน ๒๕๕๗   จึงขอความร่วมมือให้ท่านแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ประสานงาน และมอบหมาย อสม.ในพื้นที่ร่วมปฏิบัติงานดังกล่าว  และขอความร่วมมือให้เฝ้าระวัง ตักเตือนผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ที่ไม่ดื่มฯ ด้วยนะค่ะ

 

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

     แต่ละอำเภอสามารถดูแนวทางการประเมินการพัฒนาศักยภาพ อสม. ปี 57  ได้ที่นี่ ...
30 พฤษภาคม 2557  โพสโดย admin   (อ่าน 97)

        ด้วยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ) ขอความร่วมมือ ให้ รพสต. หรือ อปท. จัดการอบรม อสม.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาฉุกเฉินชุมชน( อฉช..) / โดยอำเภอ...
24 เมษายน 2557  โพสโดย admin   (อ่าน 236)

อบจ.สุรินทร์ ขอความร่วมมือ อสม.สำรวจข้อมูลสารสนเทศเด็กและเยาวชนในจังหวัดสุรินทร์ ทุกหมู่บ้าน (ตามตัวอย่างที่ได้แนบมาพร้อมนี้) อนึ่งแบบสำรวจฯ  อบจ.สุรินทร์จะได้นำส่งไปที่ สสอ.ทุกแห่ง// ...
20 เมษายน 2557  โพสโดย admin   (อ่าน 94)

       หนังสือขอความร่วมมือจากศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
09 เมษายน 2557  โพสโดย admin   (อ่าน 78)

 กำหนดการอบรม อสม.ช.และ อสม.นักจัดการสุขภาพ ของแต่ละอำเภอ หากมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เนื่องจาก สบส.เขต 9 จะได้จัดเตรียมงบประมาณเพื่อดำเนินการให้ถูกช่วง  อนึ่ง การอบรม ทั้ง 2 ...
26 มีนาคม 2557  โพสโดย admin   (อ่าน 300)

http://phc.moph.go.th/www_hss/data_center/ifm_mod/nw/vhv57.pdf   หลักสูตรประมาณนี้ละครับ ใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการจัดอบรม อสม.ปี 57 ...
26 กุมภาพันธ์ 2557  โพสโดย admin   (อ่าน 880)

ขอให้ท่านแจ้ง ทายาท อสม.(ตัวจริง) พร้อมบัตรประชาชน รับเงินสวัสดิการ ที่ งานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน กรุณาติดต่อก่อนเดินทางเข้ามารับ ได้ที่ 0817185686 (พงษ์เทพ) ...
11 กุมภาพันธ์ 2557  โพสโดย admin   (อ่าน 115)

ด้วยสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จะออกมาประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ในปี 2557  ในวันที่  7 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุม ศรีไผท ...
04 กุมภาพันธ์ 2557  โพสโดย admin   (อ่าน 96)

ประกาศ ผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2557/ตามที่แนบมาพร้อมนี้ ...
24 มกราคม 2557  โพสโดย admin   (อ่าน 792)

งานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน ขอแจ้งเป้าหมายการอบรม อสม.ช.ปี 2557 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานสนับสนุนบริการเขต 9 นครราชสีมา ซึ่งปีนี้กำหนดเป้าหมาย อบรม ร้อยละ 80 ของ อสม.(ที่ไม่ซ้ำค...
22 มกราคม 2557  โพสโดย admin   (อ่าน 194)

กิจกรรมรูปภาพ

ดาวน์โหลดเอกสาร

© copyright 2013 งานสุขภาพภาคประชาชน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์