หน้าหลัก   |   เข้าสู่เว็บไซต์เก่า   |   เข้าสู่ระบบ   
 
อีโบลา โรคติดต่อร้ายแรงที่กำลังระบาดในทวีปแอฟริกาในขณะนี้ /ต้องหยุดให้ได้ ภารกิจที่ อสม.ต้องเฝ้าระวัง

เป็นที่ทราบกันแล้วว่าขณะนี็ โรคอีโบลาเป็นโรดระบาดที่ร้ายแรง มีการระบาดหนักในประเทศแถบอาฟริกาและมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก อสม.ต้องเฝ้าระวังโรคดังกล่าวให้ดี // ดาวโหลดคู่มือการควบคุมป้องกันโรค อีโบลาได้ข้างล่างนี้

 

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

รายละเอียดตามวิทยุที่ได้แนบมาพร้อมนี้
02 กันยายน 2557  โพสโดย admin   (อ่าน 46)

ดาวโหลด ความรู้โรคอีโบลา สำหรับ อสม.
01 กันยายน 2557  โพสโดย admin   (อ่าน 47)

ตามสิ่งที่แนบมาด้วย อำเภอช่วยแก้ไขลำดับหมายเลข  (3 - 4 เป็น 1 - 2)ให้ด้วยนะครับ/ ...
22 สิงหาคม 2557  โพสโดย admin   (อ่าน 71)

แบบประเมินตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ปี 57 ให้ทุกตำบลประเมินตนเองลงในเวปไซต์ www.thaiphc.net /ส่วนตำบลเป้าหมายให้ส่งรายละเอียดเป็นเอกสาร ก่อนจังหวัดจะออกประเมินตัวชี้วัดประจำปี ...
04 สิงหาคม 2557  โพสโดย admin   (อ่าน 84)

     แต่ละอำเภอสามารถดูแนวทางการประเมินการพัฒนาศักยภาพ อสม. ปี 57  ได้ที่นี่ ...
30 พฤษภาคม 2557  โพสโดย admin   (อ่าน 202)

        ด้วยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ) ขอความร่วมมือ ให้ รพสต. หรือ อปท. จัดการอบรม อสม.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาฉุกเฉินชุมชน( อฉช..) / โดยอำเภอ...
24 เมษายน 2557  โพสโดย admin   (อ่าน 416)

อบจ.สุรินทร์ ขอความร่วมมือ อสม.สำรวจข้อมูลสารสนเทศเด็กและเยาวชนในจังหวัดสุรินทร์ ทุกหมู่บ้าน (ตามตัวอย่างที่ได้แนบมาพร้อมนี้) อนึ่งแบบสำรวจฯ  อบจ.สุรินทร์จะได้นำส่งไปที่ สสอ.ทุกแห่ง// ...
20 เมษายน 2557  โพสโดย admin   (อ่าน 151)

       หนังสือขอความร่วมมือจากศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
09 เมษายน 2557  โพสโดย admin   (อ่าน 123)

 กำหนดการอบรม อสม.ช.และ อสม.นักจัดการสุขภาพ ของแต่ละอำเภอ หากมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เนื่องจาก สบส.เขต 9 จะได้จัดเตรียมงบประมาณเพื่อดำเนินการให้ถูกช่วง  อนึ่ง การอบรม ทั้ง 2 ...
26 มีนาคม 2557  โพสโดย admin   (อ่าน 433)

http://phc.moph.go.th/www_hss/data_center/ifm_mod/nw/vhv57.pdf   หลักสูตรประมาณนี้ละครับ ใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการจัดอบรม อสม.ปี 57 ...
26 กุมภาพันธ์ 2557  โพสโดย admin   (อ่าน 1297)

กิจกรรมรูปภาพ

ดาวน์โหลดเอกสาร

© copyright 2013 งานสุขภาพภาคประชาชน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์